Aon üzlet specifikus adatvédelmi értesítés

Az Aon a világ vezető szakmai szolgáltató cégeként a kockázatkezelési, biztosítási alkuszi és EB tanácsadói szolgáltatások széles skáláját nyújtja. Az Aon Magyarország Kft. kötelezi magát, hogy az Ön magánjellegű adatait megvédi. E kötelezettség tükrözi, hogy milyen értéket tulajdonítunk annak, hogy ügyfeleink, üzleti partnereink és mindazok bizalmát kiérdemeljük és megtartsuk, akik személyes adataikat ránk bízzák.

Mire jó az adatvédelmi értesítés?

Az adatvédelmi értesítés (továbbiakban “értesítés”) az Aon Magyarország Kft. információ feldolgozó tevékenységét ismerteti. Kiterjed mindazokra a személyes adatokra, amelyeket Ön ad át nekünk, és azokra is, amelyeket más forrásokból gyűjtünk. Ez az értesítés a gyakorlati megoldásainkat és azokat a jogokat rögzíti, amelyekkel Ön a személyes adatait illetően rendelkezik. Az értesítés nem szerződéses dokumentum, adatvédelmi törvények alapján fennálló jogokon és kötelezettségeken felül egyéb jogokat vagy kötelezettségeket egyik fél részére sem hoz létre.

Az értesítés nem vonatkozik arra az esetre, amikor Ön olyan harmadik fél által üzemeltetett honlapot használ, amelyre a mi honlapunkon elhelyezett aktív hivatkozásra kattintva jut el.

Ki felel az Ön adataiért?

Ebben a hozzájáruló nyilatkozatban a(z) “Aon” az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz, Kockázatkezelési és Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Táraság -ot jelenti annak csatolt vállalkozásaival és leányvállalataival együtt (továbbiakban „mi”, „minket”, vagy a többes szám első személyre utaló egyéb nyelvi megoldás). Az Aon (az adatvédelmi jogszabályok szerinti adatkezelői minőségében) felel az Ön olyan személyes adataiért, amelyeket mi gyűjtünk Öntől vagy Önről.

Mikor és hogyan gyűjtjük az adatait?

A személyes adatok gyűjtésére az alábbi módszereket alkalmazzuk:

 • Amikor ügyfeleinknek szolgáltatásokat nyújtunk.
 • Amikor Ön tőlünk szolgáltatást igényel.
 • Amikor Ön valamelyik honlapunkon vagy alkalmazásunkban regisztrál, vagy azokat használja.
 • Amikor Ön egy Aon telephelyre vagy eseményre ellátogat. 
 • Amikor Ön az Aonnál állásra pályázik. 
 • Amikor Ön panasszal vagy kérdéssel fordul hozzánk.
 • Amikor Ön a közösségi médiában kapcsolatba lép velünk.

Milyen információt gyűjtünk?

Az Ön által nekünk átadott adatok

Amikor Ön szolgáltatásokat igényel, kérjük, hogy adja meg pontosan azokat az adatokat, amelyek nélkül nem tudnánk a kérésének eleget tenni. Amikor Ön személyes adatokat ad át nekünk, azokat mi a gyűjtés időpontjában megállapított vagy a gyűjtés körülményeiből nyilvánvalóan következő célokra fogjuk felhasználni, ilyen körülmény például a biztosítási ajánlattétel, a hozzánk benyújtott álláspályázat vagy a honlapunkon illetve valamelyik alkalmazásunkban létrehozott profil.

Amikor ügyfeleinknek a fent felsorolt szolgáltatásokat nyújtjuk, például az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük:

 • Kapcsolati adatok, például név, email cím, levelezési cím, vezetékes és mobil telefonszám. 
 • A kommunikáció kiválasztott módja, például milyen hírleveleket kézbesítsünk Önnek.
 • Egyéb vonatkozó információk, például foglalkozás, nyelv, irányítószám, körzetszám, lakhely és időzóna.

Az egyes szolgáltatásainkhoz gyűjtött személyes adatokról valamint az adatgyűjtés céljáról és jogalapjáról az alábbiakban további tájékoztatást adunk.

Érzékeny személyes adatokat nem, illetve csak akkor gyűjtünk, ha szükséges. Az érzékeny személyes adatok körébe az alábbiakkal kapcsolatos több adattípus is tartozik: a faji vagy etnikai hovatartozás, a politikai vélemény, a vallási vagy hasonló meggyőződés, a szakszervezeti tagság, a fizikai és szellemi egészség és a szexuális élet.

Amennyiben Ön érzékeny személyes adatokat ad át nekünk, tudomásul veszi, hogy mi ezeket az adatokat gyűjthetjük, felhasználhatjuk, és az értesítésben ismertetett célokra harmadik feleknek kiszolgáltathatjuk, és ehhez Ön és kifejezetten hozzájárul. Ha más magánszemélyekről, például munkavállalókról vagy eltartottakról szolgáltat nekünk személyes adatokat, mielőtt azokat nekünk kiszolgáltatja, be kell szereznie e személyek hozzájárulását.

Az Aon honlapjain, mobil alkalmazásain és a közösségi médiában általunk gyűjtött adatok

Az értesítés értelmezésében a mobil alkalmazásaink is a “honlap” fogalmi körébe tartoznak.

Amikor Ön eseményekre regisztrál, szolgáltatásokat igényel, fiókokat kezel, különböző tartalmakhoz és funkciókhoz fér hozzá, vagy a közvetlenül a honlapunkra látogat el, arra kérhetjük, hogy adja meg nekünk az összes az alábbi típusú adatait vagy azok egy részét. Ide többek között a következők tartoznak:

 • Kapcsolati adatok, például név, email cím, levelezési cím, vezetékes és mobil telefonszám;
 • Felhasználónév, jelszó, jelszóra emlékeztető kérdések és arra adott válaszok;
 • A kommunikáció kiválasztott módja, például milyen hírleveleket kézbesítsünk Önnek;
 • Keresési lekérdezések;
 • Mások kapcsolati adatai, amikor Ön valamelyik barátjának egy konkrét honlapot vagy szolgáltatást ajánl (megjegyzés: ezt az információ kizárólag a kért kommunikáció elősegítésére használjuk); és
 • A közösségi megbeszélések során és egyéb interaktív online funkciók révén közreadott információk.

Egyes esetekben bizonyos adattípusokat automatikusan gyűjtünk, amikor Ön valamelyik honlapunkra ellátogat, illetve amikor email üzeneteket váltunk Önnel. Az alkalmazott automatizált technológiák köre kiterjedhet az internetes szerverek naplóiban gyűjtött IP címekre, sütikre és adatgyűjtő jelekre (web beacon). A sütik alkalmazására vonatkozóan lásd még a sütikről szóló értesítésünket.

Közösségi média

A kapcsolatot velünk a közösségi média lapjain, illetve a közösségi média lapjaival integrált webhelyeinkbe beépülő modulok vagy alkalmazások funkcióin keresztül vehetik fel. Ön a nálunk megnyitott fiókját akár harmadik felek közösségi médiában létező webhelyeihez is csatolhatja. Amikor a fiókját így csatolja, vagy harmadik felekhez tartozó közösségi médiás web helyeken, beépülő modulokon vagy alkalmazásokon, illetve ezeken keresztül ér el bennünket, egyben lehetővé teszi számunkra, hogy a közösségi média fiókjában található egyes információkhoz (pl. név, email cím, fotó, nem, születésnap, az Ön által közzétett küldemények és tetszésnyilvánítások) folyamatosan hozzáférjünk.

Ha Ön úgy helyez el információkat, hogy eközben a közösségi médián, beépülő modulokon vagy egyéb alkalmazásokon keresztül kapcsolatban áll weboldalainkkal, adatvédelmi beállításaitól függően az elhelyezett információ az interneten nyilvánosságra kerülhet. Az egyes közösségi oldalakon elérhető adatvédelmi beállítások segítségével tudja kontrollálni, hogy adatai közül melyeket kívánja megosztani. További információt az adatvédelmi beállításainak testre szabásáról és arról, hogy a harmadik felek által működtetett oldalak hogyan kezelik az Ön személyes adatait, e harmadik felek adatvédelmi útmutatóiból, értesítőiből és felhasználási feltételeiből tudhat meg.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen célokra használjuk fel a személyes adatokat. Az egyes szolgáltatásainkhoz gyűjtött személyes adatokról valamint az adatgyűjtés céljáról és jogalapjáról az alábbiakban további tájékoztatást adunk Önnek.

Szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára

Az ügyfeleinktől átvett személyes adatokat a szaktanácsadói és kockázat alapú tanácsadási szolgáltatásaink érdekében kezeljük. Ennek akkor lehet hatása Önre, ha Ön az ügyfelünk munkavállalója vagy hozzátartozója. Az ügyféltől kapott megbízás köre és részletes kikötései, a vonatkozó jogszabályok, a hatósági útmutatások és a szakmai standardok határozzák meg a személyes adatai kezelésének pontos célját. Ügyfelünk köteles biztosítani, hogy Ön tudomást szerezzen arról, hogy a személyes adatait az Aon tagvállalatai számára (vagy más szolgáltatóknak, például Biztosítók) továbbítani fogjuk.

Az ügyfélmegbízások adminisztrációja

Ügyfeleinkről és vállalati ügyfeleink egyéni képviselőiről személyes adatokat kezelünk az alábbiak érdekében:

 • az ügyféllel a kommunikációs, szolgáltatási, számlázási és ügyintézési tevékenységek elvégzése;
 • az ügyfél panaszainak kezelése;
 • a kárigények adminisztrációja;

Kapcsolattartás és marketing meglévő és leendő ügyfeleinkkel

Ügyfeleinkről és vállalati ügyfeleink egyéni képviselőiről személyes adatokat kezelünk az alábbiak érdekében:

 • kapcsolattartás az ügyfelekkel a folyamatban lévő, jövőbeli és ajánlat tárgyát képző megbízásokról;
 • ügyfeleinknek hírlevelek, ismeret- és reklámanyagok küldése és egyéb marketing kommunikáció;
 • ügyfelek meghívása eseményekre (és az ilyen események szervezése és ügyintézése).

Adatelemzés lefolytatása

Innovatív vállalkozásként összetett termékek és szolgáltatásokat fejlesztünk ki a korábbi megbízások során szerezett tapasztalataink alapján. Egyénileg azonosítható személyek elemzésével nem foglalkozunk.

Ha a személyes adatokat olyan célra kívánjuk felhasználni, amely az adatgyűjtés eredeti céljával nem egyeztethető össze, az engedélyét fogjuk kérni. Minden esetben fenntartjuk az egyensúlyt az Ön adatainak jogszerű felhasználása illetve az Ön érdekei valamint az Önt a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján megillető jogok között, nehogy személyes adatait szükségtelen kockázatnak tegyük ki.

Jogalap

Az adatok mindennemű kezelését (azaz felhasználását) az adatkezelés „törvényes alapja” igazolja. Az esetek többségében az adatkezelést jogalapként:

 • olyan szerződés teljesítése indokolja, amelyben Ön az egyik szerződő fél, vagy arra azért van szükség, hogy (az Ön kérésére) szerződést lehessen kötni (pl. olyan esetben, amikor egy munkaadónak segítünk a munkavállalói ellátás biztosítása érdekében egy Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettséget teljesíteni);
 • az indokolja, hogy egy vonatkozó jogi kötelezettséget kell teljesítenünk (pl. olyan esetben, amikor ügyfeleinkről adóügyi vagy számviteli célok érdekében bizonyos adatokat kell gyűjtenünk, illetve bíróság vagy hatóság előtt kell adatot szolgáltatnunk); vagy
 • az Ön érdekeinek és alapvető jogainak tiszteletben tartása mellett jogos kereskedelmi érdekeink indokolják (pl. olyan esetben, amikor az ügyfél által nekünk átadott személyes adatot a szolgáltatásaink nyújtásához használjuk fel, és az ilyen adatkezelés nem szükséges ahhoz a szerződéshez, amelynek Ön, mint szerződő fél részese).

Korlátozott körülmények között a személyes adatainak kezeléséhez jogalapként az Ön hozzájárulására fogunk hivatkozni például olyan esetben, amikor marketing kommunikációs anyagok elküldéséhez Öntől előzetes hozzájárulást vagyunk kötelesek beszerezni.

A személyes adatok illetve a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok gyűjtése és/vagy felhasználása előtt gondoskodunk arról, hogy az adatok felhasználásának legyen törvényes jogalapja. Ez a jogalap rendszerint:

 • az Ön kifejezett hozzájárulása;
 • jogi követelés előterjesztése, érvényesítése vagy védelme részünkről vagy egy harmadik fél részéről; vagy
 • az EU tagállamok és az általános adatvédelmi rendeletet bevezető egyéb országok helyi jogszabályaiban például a személyes adatoknak a biztosítási céllal történő kezeléséről vagy a foglalkoztatói nyugdíjrendszerben az ellátások meghatározásáról rögzített, a kontextusból adódó konkrét kivétel.

Gyermekek adatait gyűjtjük?

Gyermekeknek közvetlenül nem nyújtunk szolgáltatásokat, és szándékosan gyermekek személyes adatait sem gyűjtjük.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az adat beszerzésének célja és az adat jellege határozza meg, hogy az Ön személyes adatait meddig tartjuk meg. Személyes adatait kizárólag addig őrizzük, ameddig azokra a jelen adatvédelmi értesítésben ismertetett célok teljesítéséhez szükség van, hacsak a jogszabály hosszabb őrzési időt nem engedélyez. Megfelelő intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy amikor az Ön személyes adatara már nincs tovább szükség, azokat biztonságosan, kellő időben és következetesen meg tudjuk semmisíteni.

Különleges körülmények között az Ön személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk, hogy az Ön esetleges panasza vagy keresete esetén, illetve amikor indokolt esetben úgy gondoljuk, személyes adataival vagy eljárásával kapcsolatosan perre kerülhet sor, pontos nyilvántartást tudjunk vezetni az lépéseiről.

Kiszolgáltatjuk az Ön személyes adatait?

Az Aon szervezetén belül

Személyes adatait az Ön kiszolgálása érdekében más Aon szervezetekkel, divíziókkal és leányvállalatokkal oszthatjuk meg többek között a fent felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan.

Személyes adatot hozzánk nem kapcsolt harmadik félnek marketing célú felhasználásra nem adunk bérbe, nem értékesítünk, és egyéb módon nem szolgáltatunk ki. Személyes adatait harmadik féllel nem, illetve kizárólag az alább ismertetett körülmények esetén osztjuk meg.

Üzleti partnerek

Személyes adatokat azoknak az üzleti partnereinknek adunk át, akik bizonyos szakterületeken nyújtanak nekünk szolgáltatásokat, vagy a projektjeinkben vállalnak közreműködő szerepet. Ezek az üzleti partnerek önálló adatkezelőként működnek, így az adatvédelmi törvények betartásáért saját maguk felelnek. Gyakorlati megoldásaikról további tájékoztatást az adatvédelmi értesítéseikben talál.

Ilyen üzleti partnerek például:

 • Biztosítási ügynöki tevékenység és biztosítási termékek – biztosítók, viszontbiztosítók, egyéb biztosításközvetítők, biztosítási referencia irodák, egészségügyi szolgáltatók, csalást felderítő ügynökségek valamint tanácsadóink, köztük a kárbecslők, jogászok és számviteli szakemberek és a kárrendezés folyamatában részt vevő egyéb felek

Feljogosított szolgáltatók

Adatait olyan szolgáltatóknak is átadhatjuk, akiknek a saját nevünkben (adateldolgozói) szolgáltatások elvégzésével bízunk meg (az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásainkkal vagy a saját célra, például a marketinghez igénybe vett információkkal kapcsolatban). Ezeknek a szolgáltatóknak a szerződésben vállalt kötelezettségek folytán tilos az adatokat a nevünkben teljesített szolgáltatásokon túl illetve a törvényben előírt eseteken kívül egyéb célra felhasználni vagy kiszolgáltatni. Ezek a tevékenységek mindazokra az adatkezelői tevékenységekre kiterjedhetnek, amelyet a fenti, “Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?” c. pont szerint végzünk.

Ilyen üzleti partnerek például:

 • az informatikai és háttérirodai rendszerinket és telekommunikációs hálózatainkat kezelő informatikai szolgáltatók;
 • a marketing automatizálást szolgáltatók;
 • a kapcsolati központot szolgáltatók.

Ezek a harmadik felek az Ön adatait megfelelő védelemben részesítik, és tevékenységük azokra a célokra korlátozódik, amelyekhez az adatokat átvették.

Jogi követelmények és üzleti célú adattovábbítás

A személyes adatot kiszolgáltathatjuk, (i) ha bennünket jogszabály, jogi eljárás, törvény, szabály, rendelet vagy szakmai standard arra kötelez, illetve idézésre, házkutatási parancsra vagy egyéb jogi megkeresésre adott válaszban, (ii) a rendfenntartás vagy egyéb kormányzati hivatal megkeresésére adott válaszban, (ii) ha meg vagyunk győződve arról, hogy az adat kiszolgáltatása a testi sérülés vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében szükséges, (iv) tényleges illegális cselekmény vagy annak gyanúja tárgyában folyó vizsgálattal kapcsolatosan, illetve (v) az új tulajdonosnak beolvadásunk illetve felvásárlásunk esetén. Az adat kiszolgáltatására a társaság könyvvizsgálata illetve panasz vagy biztonsági fenyegetés kivizsgálása miatt is szükség lehet.

Továbbítjuk az Ön személyes adatait földrajzi határokon át?

Globális szervezet lévén előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatokat földrajzi határokon át továbbítunk feljogosított szolgáltatóinknak vagy üzleti partnereinknek, akik más országokban a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján folytatják a nevünkben tevékenységüket. Leányvállalatainknak és egyes harmadik feleknek a telephelye lehet helyben, de akár külföldön olyan országban is, amelyek közül néhány az Európai Bizottság döntése alapján nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel.

Amikor az adatokat továbbítjuk, különféle jogi mechanizmusok révén igyekszünk gondoskodni arról, hogy az Ön adataira külföldön is kiterjedjenek az Önt megillető jogok és védelem:

 • gondoskodunk arról, hogy a cégen belüli adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit tartalmazó szerződés szerint történjen, amelyek szerint minden tag szerződéses kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a személyes adatok mindenütt megfelelő és egységes cégen belüli védelemben részesüljenek;
 • ahol az Ön személyes adatait a szervezetünkön kívülre vagy olyan harmadik félnek továbbítjuk, aki segít a termékeinket vagy szolgáltatásainkat nyújtani, szerződésben kötelezzük őket az Ön személyes adatainak védelmére. E biztosítékok közé néhány jól ismert tanúsítási rendszer tartozik, például az EU határain belülről az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok védelméről gondoskodó EU-USA adatvédelmi pajzs illetve az általános szerződési feltételek; vagy
 • amikor a rendfenntartás vagy a hatóságok keresnek meg bennünket adat kiszolgáltatására vonatkozó kéréssel, ezeket a személyes adat átadása előtt mindig óvatosan igazoljuk.

Többek között például az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Írország, Szingapúr, India és a Fülöp-szigeteki Köztársaság tartozik azon országok közé, ahova személyes adatot továbbítunk.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy az Ön adatait külföldi címzetteknek átadjuk-e, az alábbiak szerint lépjen velünk a kapcsolatba. Emellett Önnek jogában áll tőlünk további tájékoztatást kérni azokról az óvintézkedéseinkről (így a vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalásokról, amelyeket azonban az üzleti titoktartásnak megfelelően szerkesztenünk kell), amelyeket a személyes adatainak megfelelő védelme érdekében a fenti továbbítások esetére vezettünk be.

Bevezettünk biztonsági intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelmére?

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, ezért ésszerű fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági standardokat vezettünk be, hogy az Ön személyes adatait az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, a megváltoztatás illetve a megsemmisülés ellen védjük. Biztonsági technológiákat és eljárásokat, például a titkosítást és a hozzáférés korlátozását alkalmazva védjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, használat vagy közzététel ellen is. Személyes adataihoz kizárólag az arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik a személyes adatok védelmének jelentősége témájában képzést kapnak.

Szolgáltatóinkat és ügynökeinket szerződésben kötelezzük a személyes adatok bizalmas kezelésére és arra, hogy jogosulatlan célra azokat nem használhatják fel.

Milyen döntési lehetőségei vannak Önnek a személyes adataira vonatkozóan?

Az ügyfeleinkkel folytatott kommunikáció módját és a tőlük beszerzett majd másokkal megosztott információkat illetően bizonyos választási lehetőségéket kínálunk. Amikor Ön nekünk személyes adatot ad át, és azt mi marketing célokra fel kívánjuk használni, lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy eldöntse, kíván-e tőlünk email vagy SMS üzenetet, telefonhívást vagy postai levélküldeményt kapni. Az érdeken alapuló reklámok fogadásától Ön a saját döntése alapján bármikor elállhat, ehhez csak a leiratkozó oldalunkra kell ellátogatnia.

Ha úgy dönt, hogy nem kíván tőlünk marketing kommunikációt fogadni, kattintson a leiratkozás linkre, vagy az email marketing üzenetünkben kapott egyéb utasításra, honlapunkon lépjen be a saját fiókjába vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbiak szerint.

Hogyan tudja frissíteni egyéni kommunikációs beállításait?

Felelős lépéseket teszünk a személyes adataira vonatkozóan Önnek címzett kommunikációval kapcsolatosan. Ön a kommunikációs beállításait az alábbi módokon frissítheti.

Hírlevelek

Ha kér például e-hírlevelet és egyéb elektronikus kommunikációt, arról a kommunikációban található utasításokat követve bármikor leiratkozhat.

Email

Velünk e-mailben vagy az alább megjelölt postacímen léphet kapcsolatba. Ilyenkor adja meg aktuális kapcsolati adatait, azt az információt, amelyhez hozzá kíván férni, valamint a kért változtatásokat.

Ha nem adunk hozzáférést, az elutasítás okát közölni fogjuk Önnel, és tájékoztatjuk, hogy ezt milyen kivételes alapon tettük.

Az adataival kapcsolatos egyéb jogok

Bizonyos kivételektől és az általunk végzett adatkezelési tevékenységtől függő egyes esetektől eltekintve Önnek bizonyos jogai fűződnek a személyes adataihoz.

Mielőtt a kért személyes adatokat kiadjuk Önnek, biztonsági okokból arra kérhetjük, további információkkal erősítse személyazonosságát. Fenntartjuk a jogot arra, hogy amennyiben a jogszabály alapján lehetséges, ilyen esetben díjat számítsunk fel, ha az Ön kérése nyilvánvalóan alaptalan vagy eltúlzott.

Jogainak gyakorlásához lépjen velünk kapcsolatba. A jogi és egyéb lehetséges szempontokra figyelemmel az ésszerűség határain belül minden erőnkkel arra törekszünk, hogy kérésének azonnal eleget tegyünk, illetve Önnek tájékoztatást adjunk, ha a kérés teljesítéséhez esetleg további információra lenne szükségünk Öntől.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem tudunk a kérésének maradéktalanul eleget tenni, mert azzal a másokkal szemben vállalt titoktartási kötelezettségünket sértenénk meg, vagy olyan esetben, ahol a kérést a jogszabály felhatalmazása folytán más módon is kezelhetjük.

Hozzáférési jog

A birtokunkban lévő személyes adatait illetően Önt hozzáférési jog illeti meg. Ha profilt hozott létre, a profilhoz tartozó információkhoz a fiókján keresztül fér hozzá.

Helyesbítési jog

Önnek jogában áll bennünket arra kérni, hogy az Önről vezetett pontatlan vagy elavult személyes adatokat helyesbítsük.

Az elfeledtetéshez való jog (a törlés joga)

Bizonyos körülmények esetén Önnek jogában áll a személyes adatait kitöröltetni. Az adatait csak akkor lehet azonban törölni, ha azok mér nem szükségesek arra a célra, amely a gyűjtésüket indokolta, és nekünk nincs jogalapunk az adatkezelésre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll a személyes adatai kezelésének korlátozás, de csak akkor:

 • ha az adatok pontossága vitatott, és lehetőséget kíván teremteni számunkra azok pontosságának igazolására; vagy
 • ha az adatkezelés jogszabályellenes, de nem kívánja az adatokat töröltetni, vagy
 • ha az adatokra a gyűjtéskor megjelölt cél eléréséhez már nincs szükség, nekünk viszont jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy az ellenük való védelemhez szükségünk van rájuk; vagy
 • Ön élt a tiltakozáshoz fűződő jogával, de a felülbírálat jogalapjának igazolása még folyamatban van.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog

Önt megilleti az adathordozhatósághoz fűződő jog, amelynek alapján mi Önnek illetve egyéb adatkezelőknek általánosan használt, gépileg olvasható formában vagyunk kötelesek a személyes adatokat átadni, amely azonban csak abban az esetben érint bennünket, ha az adott információ feldolgozása (i) hozzájáruláson vagy (ii) olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyeknek Ön is részese.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz fűződő jog

Önnek jogában áll a személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozni, de csak olyan esetben, ahol az adatkezeléshez a mi legitim érdekünk szolgáltat alapot. Ha Ön tiltakozással él, nekünk lehetőségünk van annak igazolására, hogy az ön jogait és szabadságait felülíró cáfolhatatlan jogos érdekeink léteznek. .

Az adatok nemzetközi továbbítása

Fent jeleztük, hogy másolatban vagy hivatkozás formájában kérhet tájékoztatást arról, milyen óvintézkedések mellett történik az Ön személyes adatainak a továbbítása az Európai Unión kívülre.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van, további tájékoztatást kér az adatvédelem és az információkezelés gyakorlatáról, leiratkozásáról vagy hozzájárulásának visszavonásáról szeretne tárgyalni, a törvény vagy a jelen adatvédelmi értesítés megsértése miatt panaszt kíván tenni, az adatvédelmi tisztviselőhöz, Dr. Kanál Ferenchez fordulhat az info@aon.hu e-mail címen e-mailben, vagy telefonon a +3630-815-9800-as telefonszámon. Az adatvédelmi tisztviselő postai elérhetősége:  Váci Greens – D Épület, 1138 Budapest, Váci út 121-127. Felkeresheti továbbá a helyi adatvédelmi hatóságot is. Helyi adatvédelmi hatóságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; naih.hu; Tel: +36 (1) 391 1400.

A jelen közlemény módosításai

Az értesítés rendszeres módosításának jogát fenntartjuk. Módosítás esetén az aktuális változatot ezen a honlapon helyezzük el, és a verzió lap alján olvasható dátumát is módosítjuk.

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az értesítést, és tájékozódjon adatvédelmi gyakorlatunkról.

Az értesítés utolsó módosításának dátuma: 2019. december 16.

Panaszkezelési szabályzat | Adatvédelmi nyilatkozat | Jogi nyilatkozat | Cookie szabályzat

© 2019 Aon Magyarország