Szerzői jog

Kifejezetten ellenkező értelmű közlés hiányában a honlap tartalma, annak kialakításával, szövegével, hangfelvételeivel és képanyagával együtt az Aon plc vagy valamelyik Aon leányvállalat (továbbiakban az Aon) tulajdonát képzi. Az itt kifejezetten rögzített eltérésektől és a jogszabályon alapuló engedélyektől eltekintve tilos a tartalmat vagy annak bármely részét bármilyen módon az Aon előzetes írásos hozzájárulása nélkül másolni, továbbítani, megjeleníteni, előadni, terjeszteni, licencbe adni, megváltoztatni, szerkeszteni, későbbi felhasználásra tárolni vagy egyéb módon felhasználni. A weboldal felhasználói engedélyt kaphatnak a honlapon elhelyezett egyes tartalmak (pl. fehér könyvek) letöltésére. A letölthető anyagok felhasználása során sértetlenül meg kell tartani minden szerzői jogra, védjegyre és egyéb tulajdonra vonatkozó nyilatkozatot, amelyek érvényben maradnak.

 

Védjegy

A weboldalhoz kötődő védjegyek, szolgáltatási jelzések, kereskedelmi nevek és logók (továbbiakban: jelzések) tulajdonosa az Aon vagy az azok használatát engedélyező harmadik fél.

Tilos a weboldalon megjelenő bármely tartalomról azt vélelmezni, hogy az az itt elhelyezett bármelyik jelzést licencbe adja, vagy arra vonatkozóan használati jogot biztosít, ehhez az Aon vagy a jelzés tulajdonjogával rendelkező harmadik fél előzetes írásos engedélye szükséges. Tilos a weboldalon látható jeleket illetve egyéb tartalmakat rendeltetésükkel ellentétesen használni, azokkal visszaélni.

 

Tartalom

Az Aon nem állítja, hogy a weboldalon megjelenő tartalom bármilyen célra alkalmas. A tartalmakat az Aon az “adott állapotban” mindennemű garancia nélkül adja közre.

AZ AON A WEBOLDAL TARTALMÁT ILLETŐEN SEMMIFÉLE KIFEJEZETT ILLETVE BURKOLT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, A PIACKÉPESSÉGRE, JOGCÍMRE, JOGBITORLÁSTÓL VALÓ MENTESSÉGRE ÉS ADOTT RENDELTETÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN PEDIG MINDENNEMŰ BURKOLT GARANCIÁT ELHÁRÍT. AZ AON NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL TARTALMÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN BÁRMILYEN MÓDON FELMERÜLŐ KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ILLETVE KÖVETELÉSÉRT. AZ AON NEM FELEL A TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL, MÁSOLÁSÁBÓL VAGY MEGJELENÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLŐ SEMMIFÉLE KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY PÉLDÁT STATUÁLÓ KÁRTÉRÍTÉSÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE SEMMIFÉLE KÁRTÉRÍTÉSÉRT, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT A HASZNÁLAT ELMARADÁSÁÉRT, AZ ADATVESZTÉSÉRT ÉS A NYERESÉG ELMARADÁSÁÉRT SEM, TEKINTET NÉLKÜL A KERESET FORMÁJÁRA, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZERZŐDÉS, A HANYAGSÁG VAGY AZ EGYÉB KÁROKOZÁS ALAPJÁN BENYÚJTOTT KERESETEKET.

Ugyan az Aon álláspontja szerint a tartalom pontos, teljes és aktuális, véletlenül előfordulhatnak technikai vagy ténybeli pontatlanságok és sajtóhibák, továbbá az Aon az információ pontosságát, teljességét illetve aktuális jellegét nem szavatolja. Mielőtt Ön bármilyen információra hagyatkozik, az Ön feladata azt hitelesíteni. Ugyan az itt leírt termékeket és/vagy szolgáltatásokat az Aon időnként módosíthatja, a tájékoztatás frissítésére kötelezettséget nem vállal, és kifejezetten elhárítja a felelősséget annak hibáiért vagy hiányosságaiért.

 

Hivatkozás más oldalakra

Az itt hivatkozásként felsoroltak közül egyes weboldalak nem az Aon ellenőrzése alatt állnak. Ennek megfelelően az Aon ezeknek a weboldalaknak a tartalmára vonatkozóan jogérvényes nyilatkozatot nem tesz. Nem jelent az adott oldalra, tulajdonosaira vagy szolgáltatóira vonatkozó jóváhagyást, felhatalmazást, szponzorálást vagy szövetséget az Aon részéről az, ha egy weboldalt a saját oldalán hivatkozásként szerepeltet. Az Aon ezeket a hivatkozásokat az Ön kényelme érdekében helyezi el. Az Aon nem vizsgálta meg a hivatkozott weboldalakon szereplő információkat, szoftvereket illetve termékeket, és ezért ezekről nyilatkozni sem tud. Az interneten elérhető információk, szoftverek illetve termékek használata kockázatot hordoz, ezért az Aon nyomatékosan azt ajánlja Önnek, maradéktalanul ismerje meg ezeket a kockázatokat, mielőtt az internetről bármit lehív vagy vásárol, és azt felhasználja, vagy arra támaszkodik.

 

Ajánlások közzététele

Az AON plc leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival együtt a világ minden táján kapcsolatban áll ügyfelekkel és üzleti partnerekkel. Előfordulhat, hogy az Aon által említett vagy ajánlott terméket vagy szolgáltatást az Aon valamelyik ügyfele vagy üzleti partnere kínálja.

Az Aon szigorú magatartási kódexet működtet, amely számos témáról rendelkezik, így foglalkozik például a kartellellenes szabályozással és a versenyjoggal, az összeférhetetlenséggel, a megvesztegetés tilalmával, a magánélet védelmével, a pénzügyi beszámolással, a kereskedelmi korlátozások betartásával, a bizalmas információk védelmével, valamint az üzleti tevékenységre vonatkozó törvények és rendeletek betartásával. Az Aon emellett eleget tesz az állami hatóságokkal szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének is.

Ha az Aon által az egyéb vállalkozásokkal kapcsolatosan közzétett ajánlásról vagy említésről (illetve az Aon üzleti tevékenységébe tartozó valamelyik szervezetről) bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal az Aon kapcsolattartójához. Az Aon eltökélt szándéka, hogy ügyfeleit átlátható módon szolgálja ki.

 

Díjak, jutalékok közzététele

Az AON plc lakossági, nagybani és viszontbiztosítási brókerszolgáltatásokat, kockázatkezelést, biztosítási kockázatvállalás kezelését, zárt biztosításkezelést és a juttatásokról tanácsadást nyújtó leányvállalatai fizetés fejében egyes biztosítóktól jutalékot vagy díjat kaphatnak, jutalék helyett vagy azt kiegészítő díjban részesülhetnek, illetve díjbefektetéséből származó jövedelmet, kárkifizetést és ideiglenesen vagyonkezelői alapban tartott hozamfelárat vehetnek át. Bizonyos körülmények között ezek közül a csatolt vállalkozások közül egy vagy több az alábbi formában is kaphat kompenzációt: az ügyfélkockázat elhelyezéséért vagy a viszontbiztosítás elintézéséért a viszontbiztosítási brókernek vagy a zárt biztosítást kezelő társaságnak kifizetett jutalék vagy díj; olyan nagybani brókernek kifizetett jutalék vagy díj, akinek a kockázatot elhelyezésre átadták; díjfinanszírozásért fizetett jutalék vagy díj; valamint a biztosítási kockázatvállaló által technikai vagy egyéb szolgáltatás fejében fizetett kompenzáció.

Ha az Ön számlájáról valamelyik Aon vállalatnak kifizetett kompenzáció jellegéről vagy összegéről bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal a számlavezető Aon iroda vezetőjéhez.

Továbbá, az Aon ügyfelei számára mindig készen áll arra, hogy kérés esetén részletes év végi összesítő kimutatást adjon át a biztosítóktól és egyéb harmadik felektől a kötvények elhelyezéséért, megújításáért, illetve a kötvényekkel kapcsolatos tanácsadásért vagy azok kezeléséért átvett kompenzációról.

 

Kiviteli korlátozások

A weboldalon található egyes szoftverek az Amerikai Egyesült Államok által meghatározott kiviteli korlátozások hatálya alá tartozhatnak, ezért azokat tilos letölteni, egyéb módon exportálni illetve újraexportálni: (a) olyan országba, amelyre az Egyesült Államok embargója kiterjed (illetve ilyen ország állampolgárának); az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által vezetett Különleges megjelölésű állampolgárok listáján; illetve (c) az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott Tiltott címzettek táblázatán szereplő összes személynek. Ön az ilyen szoftver letöltésével vagy felhasználásával egyben kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik ilyen országban, ilyen ország vagy ilyen ország állampolgárának ellenőrzése alatt nem áll, a fenti listákon nem szerepel.

 

Ügyféladatok gyűjtése és felhasználása

Az Aon ügyfeleiről, biztosításaik elhelyezéséről adatokat és információkat gyűjt, így többek között gyűjti a neveket, a tevékenységi kódokat, a kötvénytípust, a kötvénylejárati napokat, valamint azokat a biztosító társaságokat, amelyek ügyfeleinek biztosítást nyújtanak, illetve az Aon ügyfelek kockázatainak elhelyezéséért versenyeznek. Mindezt az információt az Aon egy vagy több adatbázisban tartja nyilván.

Az Aon jogszabályi kötelezés, valamint Aon szabályzat alapján, jogi eljárásban vagy rendészeti hatóság illetve egyéb kormányzati tisztviselő kérésére ügyfelei adatait jogosult felhasználni és kiszolgáltatni. Ezek az adatbázisok nemcsak az Aon ügyfeleinek javát szolgálják, hanem más célok elérése érdekében az Aon kapcsolt vállalkozásai számára is hozzáférhetőek, így alapot teremtenek olyan tanácsadói és egyéb szolgáltatásokhoz, amelyeket az Aon vagy valamelyik kapcsolt vállalkozása a biztosító társaságoknak kompenzáció fejében nyújt.

Az Aon által nyújtott szolgáltatások globális jellege miatt előfordul, hogy az ügyfél által átadott személyes adat továbbítására, felhasználására, tárolására és egyéb kezelésére nem abban az országban fog sor kerülni, ahol az ügyfél az adatot átadta.

Az Aon adatvédelmi gyakorlatáról további információért keresse fel az Aon Adatvédelmi nyilatkozatát.